موارد استفاده از شبیه سازها

آموزش از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در جوامع و زما‌نهای مختلف بوده است. با این وجود و در عصر حاضر که سرعت پیشرفت بشر در علوم مختلف بی سابقه است، هنوز هم در تمام دنیا آموزش به صورت برابر و باکیفیت مطلوب وجود ندارد. امروزه آموزش مجازی یک روش آموزشی مفید و استاندارد است که درآن محیط واقعی در قالب مجازی شبیه سازی می شود و به روند یادگیری کمک خواهدکرد  و در همین راستا تکنولوژی سه بعدی یک روش قدرتمند برای درک مفاهیم و انتقال دانش میباشد که  تواناییهای خاص یک کارآموز را به چالش خواهد کشید. بنابراین متحرک سازی یک فرایند یا روش را برای کارآموز توضیح می دهد که کلمات نمی توانند. این روش به طورگسترده درصنعت پرواز، پزشکی، حمل ونقل، برق، گاز، نفت وسایر قابل استفاده است. این فناوری فرآیند آموزش نیروها را بدون محدودیت زمان و مکان در 24 ساعت شبانه روز و در هر مکان میسر میکند. ضمنا صاحبان صنایع به این طریق خود را از هزینه های گزاف اعزام و جابجایی پرسنل یا اساتید گران قیمت و کارآموزان معاف می کنند. با این روش هیچ محدودیتی برای نیروهای تحت تعلیم و تربیت نیز وجود نخواهد داشت و به دفعات می توان عملیات آموزش را تکرار نمود بی آنکه نیاز باشد دستگاه یا قطعه را از مدار خارج کرد یا از استهلاک و اسقاط آن نگران بود. همچنین مدیریت آموزش می تواند بر فرآیند آموزش نیروها نظارت کامل داشته و آنان را در طول آموزش ارزیابی نماید.

آخرین مقالات

اسکرول به بالا