شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

با ظهور فناوری جدید مانند کامپیوتر و به دنبال آن اینترنت در عرصه ی آموزش محیطهای یادگیری جدیدی مانند محیطهای الکترونیکی به وجود آمده است. یکی از روشهای آموزشی موثر در این محیطها روش شبیه سازی می باشد دراین روش ها فرایندهایی که در جهان واقعی اتفاق می افتند تقلید می شوند. شبیه سازی ها نسخه ای از برخی وسایل حقیقی یا موقعیتهای کاری است که تلاش دارد تا برخی جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد.

کاملا روشن است که فراگیری یک دانش و کسب مهارت در آن، نیاز به تمرین عملی دارد. کسب تجربه از طریق تمرین عملی چه در دنیای واقعی و چه در یک محیط مجازی شبیه سازی شده، پشتوانه محکمی برای دانش آکادمیک است. در همین راستا به راحتی می توان پی برد که بهترین و پایدار ترین روش آموزش، تمرین مکرر به صورت عملی می باشد. به دست آوردن تجربیات کاری و انجام تمرینات عملی در دنیای واقعی در برخی مواقع هزینه بر، غیرعملی و بسته به مورد، خطر آفرین می باشد. در این زمان است که شبیه سازها به کار گرفته می شوند تا بتوان این مشکلات را از پیش رو برداشت و امکان تمرین عملی را فراهم آورد. در همین راستا با استفاده از شبیه ساز ها می توان قطعات، ماشین آلات یا محصولات را به صورت کاملا مشابه شبیه سازی کرد و اعمالی همچون باز و بسته کردن محصول، تعمیر محصول، نمایش ویژگی های آن و … را بر روی شبیه ساز، پیاده سازی کرد.

آنجا که هدف فناوري آموزشي تسهيل يادگيري و بهبود عملکرد است در اين راستا  « شبيه سازي هاي آموزشي » مي ­توانند به عنوان تکنيک و يا رسانه اي موجب تحقق اين هدف شوند. همچنان كه كاربرد نرم افزارها پيچيده تر مي شود كارفرمايان فرصت هاي بيشتري پيدا مي كنند كه کارآموزان را واقع گرايانه تر كنند تا آنچه را كه در آموزش ياد گرفته اند به كار ببرند. نرم افزارهاي شبیه ساز محیط هایی را براي یادگیرنده فراهم می آورند که بیشترین شباهت را به محیط واقعی داشته و در عین حال به اندازه رویارویی با محیط واقعی هزینه بر و داراي خطر نیستند.  این تكنيك همچون آينه، واقعيات را همانند­سازي مي كند ،افزون بر اين احتمال وارد آوردن صدمه يا آسيب به شركت كنندگان وجود ندارد. خطرات، بسیاري از افرادي را كه در صنايع پرخطر مانند برق، نفت، گاز ….. مشغول به كار هستند تهديد مي كند. ايمن كردن محیط و داشتن آگاهي درست براي كار كردن در محیط هاي پرخطر از عوامل ضروري و حیاتي براي كارفرمايان و كارمندان آنها مي باشد.

آخرین مقالات

اسکرول به بالا