شبیه سازی

شبیه ساز پست توزیع برق

نرم افزار شبیه ساز سه بعدی ایمنی در برق با قابلیت تعاملی در بخش، آشنا ساختن کارکنان به مسایل ایمنی مربوط به عملیات مانور قطع و وصل پست روزمینی شبکه توزیع پیاده سازی شده است. برنامه دارای سه بخش اصلی آموزش، تمرین و آزمون می باشد. بخش آموزش به صورت فایل ویدیوی در اختیار کاربر …

شبیه ساز پست توزیع برق ادامه مطلب »

موارد استفاده از شبیه سازها

آموزش از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در جوامع و زما‌نهای مختلف بوده است. با این وجود و در عصر حاضر که سرعت پیشرفت بشر در علوم مختلف بی سابقه است، هنوز هم در تمام دنیا آموزش به صورت برابر و باکیفیت مطلوب وجود ندارد. امروزه آموزش مجازی یک روش آموزشی مفید و استاندارد است که …

موارد استفاده از شبیه سازها ادامه مطلب »

مزیت استفاده از شبیه سازها

مزیت استفاده از شبیه سازها

مزاياي فني : باتوجه به خطرات شناخته شده در محیط کار، الزامات ايمني برای كمک به كارفرمايان و كارگران براي محافظت از آنها در برابر خطرات ايجاد شده است. برای تهیه يک برنامه ايمني موثر، روشهاي كار ايمن، آموزش براي پرسنل واجد شرايط بايد کلیه سیستم ها و تجهیزات مورد ارزيابي قرار گیرد تا مشخص شود …

مزیت استفاده از شبیه سازها ادامه مطلب »

اسکرول به بالا