شبیه ساز سه بعدی

شبیه ساز پست توزیع برق

نرم افزار شبیه ساز سه بعدی ایمنی در برق با قابلیت تعاملی در بخش، آشنا ساختن کارکنان به مسایل ایمنی مربوط به عملیات مانور قطع و وصل پست روزمینی شبکه توزیع پیاده سازی شده است. برنامه دارای سه بخش اصلی آموزش، تمرین و آزمون می باشد. بخش آموزش به صورت فایل ویدیوی در اختیار کاربر …

شبیه ساز پست توزیع برق ادامه مطلب »

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

با ظهور فناوری جدید مانند کامپیوتر و به دنبال آن اینترنت در عرصه ی آموزش محیطهای یادگیری جدیدی مانند محیطهای الکترونیکی به وجود آمده است. یکی از روشهای آموزشی موثر در این محیطها روش شبیه سازی می باشد دراین روش ها فرایندهایی که در جهان واقعی اتفاق می افتند تقلید می شوند. شبیه سازی ها …

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ ادامه مطلب »

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
اسکرول به بالا