شبیه سازی سه بعدی پست های برق

شبیه ساز پست توزیع برق

نرم افزار شبیه ساز سه بعدی ایمنی در برق با قابلیت تعاملی در بخش، آشنا ساختن کارکنان به مسایل ایمنی مربوط به عملیات مانور قطع و وصل پست روزمینی شبکه توزیع پیاده سازی شده است. برنامه دارای سه بخش اصلی آموزش، تمرین و آزمون می باشد. بخش آموزش به صورت فایل ویدیوی در اختیار کاربر …

شبیه ساز پست توزیع برق ادامه مطلب »

مزیت استفاده از شبیه سازها

مزاياي فني : باتوجه به خطرات شناخته شده در محیط کار، الزامات ايمني برای كمک به كارفرمايان و كارگران براي محافظت از آنها در برابر خطرات ايجاد شده است. برای تهیه يک برنامه ايمني موثر، روشهاي كار ايمن، آموزش براي پرسنل واجد شرايط بايد کلیه سیستم ها و تجهیزات مورد ارزيابي قرار گیرد تا مشخص شود …

مزیت استفاده از شبیه سازها ادامه مطلب »

اسکرول به بالا